Chia sẻ kinh nghiệm làm bài 10 phút - Business Show Case

Chia sẻ kinh nghiệm làm bài 10 phút - Business Show Case

Hãy chuẩn bị thật tốt cho bài 10 phút để tận dụng tối đa cơ hội đào tạo cho các thành viên khác hiểu về sản phẩm dịch vụ của mình để họ có thể tìm kiếm khách hàng cho bạn. Cơ hội có thể không đến 2 lần.

10 Bí mật giúp thành viên BNI có nhiều hợp đồng

10 Bí mật giúp thành viên BNI có nhiều hợp đồng

BNI là mô hình/tổ chức kinh doanh cung cấp những công cụ hỗ trợ tuyệt vời. Việc sử dụng nó hiệu quả, đúng lúc và phát triển cho doanh nghiệp của mình như thế nào là tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi chúng ta.

Đăng ký tham dự
Facebook